جولای 26, 2021

کلاسهای اموزشی 👩‍🎓

فرمانپذیری مقدماتی پایه

 

فرمانپذیری مقدماتی حرفه ای

 

اصلاح رفتار

 

بی اچ/ bh (در حال حاظر کار پذیرفته نمی‌شود)

 

آی جی پی/ igp (در حال حاظر کار پذیرفته نمی‌شود)

 

گارد (در حال حاظر کار پذیرفته نمی‌شود)

 

بادی گارد (در حال حاظر کار پذیرفته نمی‌شود)